CSS

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme"); pratiktedarik.com e-ticaret sitesinin sahibi olan ve Gaziler Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi No:239 KAT:1 Gebze KOCAELİ adresinde bulunan HAMLE MÜHENDİSLİK OTOMASYON ELEKTİRK MAK. İNŞ. SAN.TİC. LTD. ŞTİ. ile; pratiktedarik.com e-ticaret (“Platform”) aşağıdaki şartları kabul ederek üye olan web sitesi kullanıcısı (“Üye”) arasında, Üye' nin HAMLE MÜHENDİSLİK OTOMASYON ELEKTİRK MAK. İNŞ. SAN.TİC. LTD. ŞTİ.'nin sunduğu Hizmetler'den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir. HAMLE MÜHENDİSLİK OTOMASYON ELEKTİRK MAK. İNŞ. SAN.TİC. LTD. ŞTİ. (Hamle Mühendislik ) ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi'nde ayrı ayrı “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.


MADDE 2.1 - SATICI BİLGİLERİ

ÜNVANI : HAMLE MÜHENDİSLİK OTOMASYON ELEKTİRK MAK. İNŞ. SAN.TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES   : GAZİLER MAHALLESİ İBRAHİMAĞA CADDESİ NO:239 KAT:1 GEBZE KOCAELİ

TELEFON : 0 262 644 58 50

WEB     : pratiktedarik.com

E-POSTA : bilgi@hamlemuhendislik.com

MADDE 2.2 - ALICI BİLGİLERİ

Müşteri olarak pratiktedarik.com E-ticaret sitesine sipariş veren kurum veya kişidir.

Üye kaydında veya sipariş oluşturulurken bildirilen adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’ nın pratiktedarik.com internet mağazasından siparişini yaptığı yukarıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. Malın/Ürünün /Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1. ALICI, Madde 3'te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2. Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre dâhilinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI’ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 15 gün daha uzatılabilir.

4.3. Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Hamle Mühendislik sorumlu tutulamaz.

4.4. Hamle Mühendislik, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Hamle Mühendislik ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili, banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Hamle Mühendislik’e ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde Hamle Mühendislik ‘e gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

4.7. Hamle Mühendislik mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresini engelleyici durum ortadan kalkana kadar siparişin ertelenmesi haklarını SATICI’ya bırakmış sayılır. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 15 iş günü içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

4.8. Sitede satışı yapılan tüm ürünler üretici firmaların garantisi altında olup üretici firmaların garanti koşulları geçerlidir. Satılan ürünlerden arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için Hamle Mühendislik’e gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri ALICI tarafından karşılanacaktır.

4.9. Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Hamle Mühendislik’ in kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") Hamle Mühendislik’in işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Hamle Mühendislik’in ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

4.10. Alıcı, Türk Borçlar Kanunu (TBK) 138. Madde kapsamında öngörülemeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü durumlardan dolayı “Aşırı İfa Güçlüğü” ilkesi neticesinde, döviz kurlarında ki aşırı ve düzensiz artışlara bağlı olarak, ücreti ödenmiş siparişlerin veya ücreti ödenmiş stok temini için bekletilen siparişlerin Hamle Mühendislik tarafından iptal edilmesini bu madde kapsamında kabul eder. 

4.11. Alıcı, pratiktedarik.com sitesinden kredi kartı, banka kartı ya da Havale ödemesi şeklinde verdiği her sipariş için onay maili veya onay mesajı almalıdır. Aksi halde siparişin Hamle Mühendislik tarafından iptal edilmesi ve yatırılan ücretin iadesi gerçekleştirilir.

4.12. İşbu sözleşme, ALICI tarafından onaylanmasından sonra geçerlilik kazanır.

 

MADDE 5 - CAYMA HAKKI

5.1. ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Hamle Mühendislik 'e faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün iade koşullarında belirtilen hükümler çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün Hamle Mühendislik'e gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslı ve kopya suretinin iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır. 

5.2. Sevkiyat sırasında zarar gördüğünü düşündüğünüz paketleri teslim aldığınız firma yetkilisi önünde açıp kontrol ediniz. Eğer üründe herhangi bir zarar varsa kargo firmasına tutanak tutturarak ürünü teslim almayınız. Ürün teslim alındıktan sonra kargo firmasının görevini tam olarak yerine getirdiğini kabul etmiş olduğunuzu unutmayınız.

5.3. Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar için ve sitede "Stoktan teslim" ibaresi bulunmayan stok dışı ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz. Her türlü yazılım ve programlar, sensörler, elektronik kart, elektronik modül ve güç kaynakları vb. gibi ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

5.4. Tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.

5.5. Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 15 iş günü içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.

5.6. Havale iadeleri 2 (İki) iş günü içinde Kredi Kartı iadeleri 3(Üç) iş günü içinde yapılacaktır. Bankanız kredi kartı iadelerini aynı gün hesabınıza yansıtmayabilir. Bu durumda bankanızın kredi kartı servisini aramanız gereklidir. Taksitli kredi kartı ödemelerinin iadesinde tutarın tamamı kredi kartınızın bankasına tek seferde ödenir. Bu aşamadan sonra banka, bu tutarı kredi kartınıza her ay taksit tutarı kadar yatırır ve çeker (ekstreye + ve – olarak yansır). Bu işlem, taksit sayısı kadar ay devam eder.

5.7. Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

 

MADDE 6 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler; tek kullanımlık ürünler, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan, ambalajında herhangi bir açılma, kullanılma, bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma ve sair durumlardaki ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. Buna ilaveten ALICI aşağıdaki durumlarda da cayma hakkını kullanamaz;

a) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri.

b) Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan, ambalajı açılan ve/veya kullanılan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler.


MADDE 7-TESLİMAT

Siparişiniz onaylandıktan sonra ürününüzün hazırlanması ve faturalama işlemlerinin yapılmasının ardından siparişiniz kargo firmasına teslim edilecektir. Siparişiniz kargoya teslim edildikten sonra ürünlerin teslim süresi, teslimat adresine ve kargo firmasının teslimat hızına göre değişkenlik gösterebilir. Siparişiniz ile ilgili olarak tarafınıza bir e –mail gönderilecektir. Detaylı bilgiyi ilgili kargo firmasından alabilirsiniz. Kargonuz, kargo personeli tarafından size kargo teslim fişi imzalanması karşılığı teslim edilecektir. Kargo teslim fişini imzaladıktan sonra, kargo ambalajında sorun olmasa bile, kargo paketini açıp kontrol etmenizi öneriyoruz. Paket içeriğinde herhangi bir yanlışlık varsa kargo görevlisine tutanak hazırlatıp firmamızla iletişime geçmelisiniz. Teslimatı gerçekleştirecek kargo firmasının belirtmiş olduğunuz adreste teslimat için kimseye ulaşamazsa kapınıza pusula bırakacaktır. İlgili pusula üzerinde size teslimat yapacak olan kargo şubesinin adres ve telefonları bulabilirsiniz. Kargo şubesi kolinizi 3 gün boyunca bekletecektir. Şayet 3 gün içerisinde de kargonuzu teslim almadığınız ve size ulaşamadığı takdirde siparişinizi tarafımıza geri gönderilecektir. Pusulada belirtilen kargo şubesi ile iletişime geçerek daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsiniz.MADDE 8 – YETKİLİ MAHKEME

Sözleşmenin uygulanmasında, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI’nın ürünü/leri satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde, ürünü/leri satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.

Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir;

6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN MADDE 3 – (1) 2022 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri;

a) 10.280 (onbinikiyüzseksen) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,

b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 10.280 (onbin iki yüzseksen) Türk Lirası ile 15.430 (onbeşbindörtyüzotuz) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 15.430 (onbeşbindörtyüzotuz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 10.280 (onbinikiyüzseksen) Türk Lirası ile 15.430 (onbeşbindörtyüzotuz) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, görevlidir.

Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz.

MADDE 9 – TALEP VE ŞİKAYETLER

ALICI, talep ve şikayetlerini internet mağazasında belirtilen telefonla yapabilir.

ALICI, işbu sözleşmeyi okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

MADDE 10-GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

10.1. …..…..(ürün adı)….., kullanıcıların https://pratiktedarik.com/magaza sitesi üzerinden ilettikleri kişisel bilgilerini, Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Kişisel bilgiler, ad soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup kısaca Gizli Bilgiler olarak anılacaktır.

10.2. Firmamız İşbu Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesinde tanımlı olan haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Firmamız, kişisel bilgileri kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanabilecektir.

10.3. Firmamız, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Firmamızın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, sitemize ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, firmamızın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

10.4. Firmamız, kullanıcılara ve kullanıcıların sitemizin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

MADDE 11- TADİL VE FERAGAT

Taraflar'dan birinin Üyelik Sözleşmesi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

*11 (onbir)maddeden ibaret işbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir.


SATICI : ……………………………………………………………..

ALICI : ……………………………………………………………..

TARİH : ……………………………………………………………..